Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Karta DiLO

Czym jest karta DiLO?

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, zwana również zieloną kartą DiLO uprawnia do skorzystania z szybkiej ścieżki terapii onkologicznej.

Kto może wystawić taką kartę i w jakim przypadku?

  • Lekarz POZ (pierwszego kontaktu) – w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nowotworu na podstawie wywiadu oraz ewentualnych badań wstępnych;
  • Lekarz specjalista – w poradni lub w szpitalu, w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego;
  • Szpital – jeśli podczas hospitalizacji, także niezwiązanej z nowotworem, zostanie wykryty nowotwór;

Uprawnienia do wystawienia karty DiLO posiadają tylko lekarze i placówki posiadające ważną umowę z NFZ.

Do czego uprawnia oraz jakie informacje zawiera karta DiLO?

Karta DiLO to dwustronicowy dokument, w którym lekarze zapisują informacje o przebiegu procesu diagnostyczno – terapeutycznego.
Pacjent z zieloną kartą nie posiada limitów na badania diagnostyczne oraz leczenie nowotworów. Pacjenci wpisywane są na oddzielne listy oczekujących z dużo krótszym czasem oczekiwania.

Jak przebiega szybka ścieżka terapii onkologicznej?

Z założoną kartą DiLO pacjent zgłasza się do lekarza specjalisty. Z założenia wynika, że od wpisania pacjenta na listę oczekujących na konsultację specjalisty do postawienia diagnozy nie może minąć więcej niż 7 tygodni.

Następnym krokiem jest wybór miejsca leczenia. Decyzja należy do pacjenta, który od lekarza specjalisty dostaje skierowanie na tzw. konsylium. Konsylium tworzą lekarze określonych specjalizacji (m.in. onkolog, chirurg, radioterapeuta). W skład zespołu terapeutycznego mogą też wejść psycholog, pielęgniarka, inny pracownik medyczny. Konsylium ustala plan leczenia i wyznacza koordynatora, którego zadaniem jest nadzorowanie procesu leczenia.
Czas od dnia zgłoszenia się pacjenta do szpitala do rozpoczęcia leczenia nie powinien przekroczyć 2 tygodni.

Po zakończeniu leczenia pacjent z pełną dokumentacją trafia – zależnie od stanu zdrowia – pod opiekę specjalisty lub lekarza POZ.

Czy pakiet onkologiczny dotyczy wszystkich typów nowotworów?

Nie, nie obejmuje nowotworów złośliwych skóry, poza czerniakiem.

Koordynatorzy DiLO