Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zasady przyjęć

Informacje ogólne

Numery telefonów do rejestracji:

77 44 16 004, 77 44 16 005 (rejestracja główna w budynku B)
77 44 16 007, 77 44 16 008 (rejestracja w budynku H)

Przyjęcia pacjentów w poradniach lub do szpitala poprzedza obowiązkowa rejestracja telefoniczna lub osobista. Rejestracja jest czynna od godziny 7:00 w dwóch obiektach Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej:

 • rejestracja główna mieści się w budynku B – Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
 • rejestracja „nowa” mieści się w budynku H – Przychodnia Przyjęć Pierwszorazowych z Odcinkiem Dziennym Chemii

Podczas rejestracji należy przedłożyć dokument tożsamości z numerem PESEL.

Pacjenci umówieni na wizyty kontrolne nie mają obowiązku potwierdzania rezerwacji terminu wizyty.
Jeżeli leczenie nie jest kontynuowane przez 2 lata od ostatniej wizyty w Opolskim Centrum Onkologii, wymagane jest nowe skierowanie wskazujące na problem onkologiczny.
Rejestracja na tomografię lub rezonans magnetyczny
W naszym szpitalu istnieje możliwość wykonania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego ze skierowaniem z jednostki poza OCO. Do rejestracji na TK oraz MR wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty.

Informacja dla osób ubezpieczonych poza granicami Polski:

Przy rejestracji należy przedstawić dokument z NFZ potwierdzający posiadanie ubezpieczenia. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/zdrowie/finansowanie-leczenia-cudzoziemcow-w-polsce

Pierwsza wizyta w OCO


Pierwszą wizytę w Opolskim Centrum Onkologii należy zacząć od podejścia do rejestracji z następującymi dokumentami:

 • dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjenta
 • wynikiem badania wskazującym na problem bądź podejrzenie problemu onkologicznego

Jeśli pacjent posiada ze sobą dokumentację medyczną z innego szpitala, zostaje skierowany do gabinetu anamnezy, znajdującego się w pokoju nr 106 w budynku B, w celu dołączenia dokumentacji medycznej do utworzonej w rejestracji kartoteki. Gabinet anamnezy jest czynny od 8:30 i jest wspólny dla pacjentów wszystkich poradni.

W dniu umówionej wizyty należy podejść do rejestracji w celu potwierdzenia rezerwacji terminu.

Poradnie niewymagające skierowania


W celu rejestracji wymagane jest wcześniejsze ustalenie terminu telefonicznie lub osobiście.
Przy rejestracji osobistej pacjent powinien okazać:

 • ważny dokument tożsamości,
 • dokumentację medyczną lub wyniki wykonanych wcześniej badań wskazujące na problem lub podejrzenie problemu onkologicznego.

Przy rejestracji telefonicznej pacjent powinien podać:

 • numer PESEL

W przypadku posiadania wcześniejszej dokumentacji medycznej lub wyników badań wskazujących na problem lub podejrzenie problemu onkologicznego należy poinformować o tym osobę rejestrującą oraz wziąć dokumenty ze sobą na pierwszą wizytę w OCO.

W przypadku rejestracji do poradni Chemioterapii, poradni Anestezjologicznej, Laryngologicznej, Dietetyka, Psychologa lub na Rehabilitację pacjent powinien posiadać zalecenie od lekarza z Poradni Onkologii Ogólnej lub innej poradni wchodzącej w skład OCO.

Poradnie wymagające skierowania


W celu rejestracji wymagane jest wcześniejsze ustalenie terminu telefonicznie lub osobiście.
Przy rejestracji osobistej pacjent powinien okazać:

 • ważny dokument tożsamości,
 • skierowanie na NFZ od lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalisty,
 • dokumentację medyczną lub wyniki wykonanych wcześniej badań wskazujące na problem lub podejrzenie problemu onkologicznego.

Przy rejestracji telefonicznej pacjent powinien podać:

 • numer PESEL,
 • numer skierowania na NFZ od lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalisty,

W przypadku posiadania wcześniejszej dokumentacji medycznej lub wyników badań wskazujących na problem lub podejrzenie problemu onkologicznego należy poinformować o tym osobę rejestrującą oraz wziąć dokumenty ze sobą na pierwszą wizytę w OCO.