Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Programy Profilaktyczne


Program Profilaktyki Raka Piersi (skryning mammograficzny)

Opolskie Centrum Onkologii realizuje Program Profilaktyki Raka Piersi w ramach umowy z NFZ.

Celem Programu jest przebadanie jak największej populacji Polek, tak aby wykryć potencjalną chorobę na najwcześniejszym jej etapie, a tym samym obniżyć wskaźnik umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej mammografii, nigdy nie były leczone z powodu raka piersi. Kobiety, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) oraz mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA mogą wykonać badanie co 12 miesięcy.

Badanie mammograficzne jest bezpłatne, nie wymaga skierowania. Przed przystąpieniem należy wypełnić „Ankietę dla kobiet objętych programem wczesnego wykrywania raka piersi”. Na badanie skryningowe (przesiewowe) należy zabrać: dowód osobisty i zdjęcia z poprzednich badań mammograficznych. Wydanie wyniku powinno nastąpić w ciągu 15 dni roboczych od daty wykonania badania.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, pacjentka otrzymuje skierowanie do etapu pogłębionej diagnostyki  i informację, gdzie takie badania można wykonać.

Program składa się z dwóch etapów: podstawowego i pogłębionego

W etapie podstawowym wykonuje się zdjęcie rentgenowskie (mammografię) obu piersi.
W przypadku Pań, u których w etapie podstawowym lekarz stwierdził konieczność wykonania dalszej diagnostyki wystawiane jest skierowanie na niezbędne badania (etapu pogłębionej diagnostyki).

Etap pogłębionej diagnostyki obejmuje:

  • Poradę lekarską czyli badanie fizykalne piersi
  • Wykonanie mammografii uzupełniającej
  • Wykonanie USG piersi
  • Wykonanie biopsji cienkoigłowej (z badaniem cytologicznym) lub biopsji gruboigłowej (z badaniem  histopatologicznym pobranego materiału)

Decyzję o wykonaniu powyższych badań podejmuje lekarz.


Mammografia przesiewowa wykonywana jest we wtorki od 8:00 do 18:00 oraz w pozostałe dni robocze od 8:00 do 15:00.

We wtorki prosimy pacjentki o stawienie się na badanie najpóźniej do godziny 17:30 ze względu na konieczność wypełnienia ankiety przed badaniem.

Panie, które ukończyły 69 lat i nie są już objęte Programem wczesnego wykrywania raka piersi, powinny pozostać pod kontrolą Poradni Profilaktyki Chorób Piersi.

Na wizytę do Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu ul. Katowicka 66A, można umówić się telefonicznie;
tel. 77/ 441 60 07 lub 77/ 441 60 08

Wizytę należy zaplanować przynajmniej raz w roku!

Zachęcamy Panie do samobadania piersi, które należy wykonywać co miesiąc, najlepiej w ten sam dzień każdego kolejnego miesiąca.

Drogie Panie, samobadanie zajmuje zaledwie kilka minut, przeprowadzać je należy co miesiąc, 2-3 dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego. Badanie należy wykonywać, w miarę możliwości, według jednakowego schematu przedstawionego poniżej.

7 kroków do zdrowych piersi

Nie każdy guzek lub stwardnienie jest rakiem. W większości przypadków są to zmiany łagodne: włókniaki, torbiele lub stany pozapalne.

Wczesne wykryty nowotwór piersi jest uleczalny.

Jeśli zauważysz coś niepokojącego zgłoś się do lekarza, nie czekaj !

Rejestracja w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu –  nr telefonu 77 441 6007 lub 441 6008,
czynna w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 7:25 do 15:00 we wtorki: od 7:25 do 18:00

Program Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy – pracownie stacjonarne
Nazwa świadczeniodawcyAdres miejsca realizacji świadczeńNumer telefonu
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźluul. 24 Kwietnia 7
47-200 Kędzierzyn-Koźle
77 40 62 527
Centrum Zdrowia w Opolu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościąul. Budowlanych 4
45-202 Opole
77 45 38 462
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Opolskie Centrum
Onkologii im.prof. T.Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A
45-060 Opole
77 44 16 008      
77 44 16 007
Nyski Ośrodek Onkologii „Onkovit” Sp. z o.o.ul. Marii Rodziewiczówny 34
48-300 Nysa
77 43 32 486
Ac Artimex
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Plac Gwardii Ludowej 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle
77 48 10 592

Program Profilaktyki Raka Piersi – etap pogłębionej diagnostyki
Nazwa świadczeniodawcyAdres miejsca realizacji świadczeńNumer telefonu
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźluul. 24 Kwietnia 7
47-200 Kędzierzyn-Koźle
77 40 62 527
Centrum Zdrowia w Opolu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościąul. Budowlanych 4
45-202 Opole
77 45 38 462
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Opolskie Centrum
Onkologii im.prof. T.Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A
45-060 Opole
77 44 16 008       
77 44 16 007
Nyski Ośrodek Onkologii „Onkovit” Sp. z o.o.ul. Marii Rodziewiczówny 34
48-300 Nysa
77 43 32 486

Dane o realizacji programów – NFZ

Objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi z podziałem na gminy

Opinia Centralnego Ośrodka Koordynującego z dnia 06.04.2023r. ws. koincydencji czasowej wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego w postaci powiększonych węzłów chłonnych, po szczepieniu przeciwko Covid-19 z diagnostyką i leczeniem nowotworu piersi.

W obecnie obowiązujących wytycznych dot. kwalifikacji do udziału w badaniach profilaktycznych, szczepienie przeciwko Covid-19 nie stanowi przeciwwskazania do badania mammograficznego (w tym do profilaktycznej mammografii). Aby zminimalizować błędy diagnostyczne związane z interpretacją obrazów mammograficznych w grupie pacjentek, które w krótkim czasie przed wykonaniem mammografii  przyjęły szczepienie przeciwko Covid-19, rekomendujemy, aby informacja o tym fakcie była pozyskiwana już na etapie zapisu na badanie, np. w Ankiecie dla kobiet objętych populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersiTakie działanie umożliwi odpowiednie dobranie terminu profilaktycznej mammografii oraz wykluczy problemy związane z brakiem możliwości jednoznacznej interpretacji wyniku badania. Ponadto, sugerujemy zaplanowanie badań przesiewowych w ramach profilaktyki raka piersi, przed pierwszą dawką szczepionki przeciwko Covid-19 lub 4-6 tygodni po drugiej/kolejnej dawce szczepionki. Powiększenie węzłów chłonnych po szczepieniu może utrzymywać przez wiele tygodni, dlatego zalecamy nie odwlekać badań profilaktycznych zbyt długo.