Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Doposażenie Zakładu Radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania oraz doposażenie akceleratorów

System kamer do bramkowania oddechowego, którego zadaniem jest oszczędzanie zdrowej tkanki płucnej oraz mięśnia serowego u pacjentów poddawanych radioterapii z powodu nowotworów piersi. Radioterapia z użyciem systemu bramkowania oddechowego jest w Polsce i na Świecie standardem mówią o tym min. wytyczne ESTRO.

System planowania jest stosowany w procesie planowania radioterapii 4D IGRT płuc (fuzja badań obrazowych PET i TK) i radioterapii stereotaktycznej guzów mózgu (fuzja obrazów MRI i TK. System planowania ma funkcjonalność fuzji elastycznej obrazów. Posiada on również moduł sumowania dawek, który jest stosowany w przypadku wielokrotnych radioterapii u tego samego pacjenta. Prawdziwym uzupełnieniem naszej linii do radioterapii są modele anatomiczne pacjentów tworzone przez sztuczną inteligencję, które posiada ten system. Znacznie skraca nakłady czasowe pracy jaką należy włożyć aby przygotować anatomię 3D pacjenta do planowania radioterapii.

Rozbudowa posiadanego systemu planowania o nowe funkcjonalności tj. system ten jest rozbudowany o moduł pozwalający na przeliczanie dawek na tomografii CBCT i śledzenie dawek podawanych pacjentom w całym cyklu leczenia. Doposażenie obejmuje dostarczenie modułu przeliczania planów leczenia (dawki i jednostek monitorowych) za pomocą algorytmu MonteCarlo co ma swoje uzasadnienie prawne. Nowa wersja systemu posiada zmodernizowane funkcjonalności tj. obliczenia efektów radiobiologicznych w przypadku zmiany frakcjonowania dawki lub poddaniu pacjenta kolejnej radioterapii. Uwzględnienie pełnej informacji fizjologicznej i anatomicznej o stanie choroby nowotworowej pacjenta zapewnia funkcjonalność elastycznej fuzji obrazów PET, MRI i TK, która również jest zaktualizowana w nowej konfiguracji programowo sprzętowej. Zaktualizowana o nowe struktury w tym grupy węzłowe jest funkcjonalność konturowania struktur anatomicznych pacjentów w oparciu o atlas bazujący na sztucznej inteligencji (sieć neuronową). Rozwiązanie to radykalnie skraca czas planowania leczenia radioterapią z około dwóch tygodni do kilu dni.