Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Modernizacja Zakładu Radioterapii w starej części wraz z adaptacją bunkra pod akcelerator nr 3

Nowy akcelerator zakupiono dzięki 8-milionowej dotacji Ministerstwa Zdrowia, w ramach środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Remont starej części i adaptację bunkra pod nowy akcelerator w Zakładzie Radioterapii w kwocie 1,5 miliona zł Szpital sfinansował z własnych środków.

Nowy akcelerator pod względem technologicznym stoi o kilka poziomów wyżej od dotychczas przez nas posiadanych – mówi dr Wojciech Redelbach, dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii. – Pozwoli na wprowadzenie techniki leczniczej, tzw. stereotaksji, stosowanej m.in. w guzach mózgu. Metoda ta pozwala na bardzo precyzyjne dozowanie wiązki promieniowania a nawet dopasowanie jej do kształtu guza. Minimalizuje to skutki uboczne całej terapii, co oznacza, że napromienianych będzie znacznie mniej zdrowych tkanek. Chodzi zwłaszcza o ochronę rdzenia kręgowego czy pęcherza moczowego. Dzięki urządzeniu możliwa też będzie ściślejsza współpraca z opolską neurochirurgią, skąd pacjenci z guzem mózgu na dalsze leczenie będą trafić do nas, a nie jak dotychczas do innych ośrodków, najczęściej w Gliwicach.