Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19

RPOP.08.01.00-16-0034/20 – „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

Cel projektu:
Wykonanie inwestycji dotyczących instalacji dystrybucji tlenu, zabezpieczenia odpadów skażonych oraz zakupu sprzętu i urządzeń w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Okres realizacji: od 2020-03-01 do 2022-10-30
Wartość projektu: 476 190,48 zł
Dofinansowanie: 450 000,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020