Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Ucyfrowienie Pracowni Rentgenowskiej w celu polepszenia diagnostyki nowotworów złośliwych

logotypy

RPOP.10.01.01-16-0041/17 – „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej w celu zwiększenia efektywności leczenia nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum RPOP.10.01.01-16-0013/19 – „Ucyfrowienie Pracowni Rentgenowskiej w celu polepszenia diagnostyki nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.”

Cel projektu:
Poprawa dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki chorób nowotworowych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, kierowanych w szczególności do mieszkańców województwa opolskiego. Wzrost wykrywalności zmian we wczesnym stadium rozwoju); zwiększenie jakości badań efektywności diagnostyki nowotworowej (zwiększenie diagnostycznych, w tym w warunkach AOS, zwiększenie sprawności i bezawaryjności urządzeń medycznych, poprawa warunków pracy wykształconej i doświadczonej kadry medycznej.

Okres realizacji: od 2020-01-01 do 2020-12-31
Wartość projektu: 2 569 759,91 zł
Dofinansowanie: 2 081 518,40 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020