Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

NFZ i RPP: równy dostęp do leczenia polskich i ukraińskich pacjentów

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta przypomina o prawie do równego dostępu do świadczeń medycznych dla obywateli polskich i ukraińskich.

Zgodnie z ustaw z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022, poz. 583), obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego br. mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce.

Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta przypominają:

  • narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością,
  • każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu doświadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących (dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych),
  • w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

Niedopuszczalne są zarówno przypadki, kiedy pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy są przyjmowani przed polskimi pacjentami, jak również sytuacje dyskryminowania w równym dostępie do świadczeń.