Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Polskie Towarzystwo Onkologii

Siedziba Zarządu: Opolskie Centrum Onkologii, Oddział Onkologii Klinicznej
 • Adres Adres
 • ul. Katowicka 66a 45-061 Opole
 • telefon telefon
 • tel. (0-77) 441 6001
 • fax fax
 • fax (0-77) 441 6003

Przewodniczący: M. Szwiec
Wiceprzewodniczący: M. Gelej
Sekretarz: A. Świercz
Skarbnik: Ł. Dziok

Opolski Oddział PTO zrzesza lekarzy i pracowników ochrony zdrowia zajmujących się problemem nowotworów w województwie opolskim. Realizujemy następujące cele PTO :
 • Działalność szkoleniowo-edukacyjna o zasięgu regionalnym skierowana do lekarzy i pozostałych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w profilaktykę, rozpoznawanie i leczenie nowotworów.
 • Działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej w zakresie onkologii wśród społeczeństwa.
 • Współdziałanie z organami Służby Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z rakiem.
Realizujemy je przez:
 • Comiesięczne spotkania edukacyjno-naukowe prowadzone w Opolskim Centrum Onkologii.
 • Współpracę z innymi towarzystwami naukowymi działającymi w województwie opolskim celem wypracowania wspólnych strategii postępowania.
 • Kampanię informacyjną dotyczącej profilaktyki i leczenia nowotworów we współpracy z Gazetą Wyborczą oraz innymi mediami.
 • Współpracę z Biuletynem Informacyjnym Izb Lekarskich.

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zaangażowane w poprawę wykrywalności i wyników leczenia nowotworów w województwie opolskim. W przypadku pytań, opinii, postulatów, inicjatyw edukacyjnych prosimy o kontakt przez adres mailowy: pto-opole@onkologia.opole.pl lub bezpośrednio do członków zarządu (zakładka kontakt).