Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Oddział Anestezjologii

O nas


Do obowiązków lekarza anestezjologa należy ocena stanu chorego i przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego  zadbanie o jego bezpieczeństwo w trakcie operacji oraz zagwarantowanie skutecznego leczenia bólu po procedurze chirurgicznej.

Świadczone usługi

 • Przedoperacyjna ocena stanu zdrowia pacjenta z określeniem stopnia ryzyka znieczulenia;
 • Przygotowanie chorego do operacji w trybie planowym, wyjaśnienie kolejnych etapów przygotowania do zabiegu operacyjnego;
 • Optymalizacja stanu pacjenta przed zabiegami w trybie przyspieszonym, pilnym i natychmiastowym;
 • Wybór odpowiedniej metody znieczulenia;
 • Znieczulenie ogólne i/lub  regionalne na bloku operacyjnym do zabiegów z zakresu chirurgii i ginekologii onkologicznej;
 • Opieka okołooperacyjna i leczenie bólu pooperacyjnego;
 • Znieczulenia do badań endoskopowych przewodu pokarmowego;
 • Znieczulenia do zabiegów brachyterapii;
 • Konsultacje i interwencje u pacjentów na oddziałach zabiegowych, w tym działania resuscytacyjne w nagłych stanach zagrożenia życia;
 • Implantacja cewników do żył centralnych w sytuacji rozległych zabiegów operacyjnych; potrzeby wdrożenia żywienia pozajelitowego i/lub leczenia nerkozastępczego;

Kadra


 • Monika Hobot
 • Joanna Jastrzębska
 • Teresa Gawlista-Mazur
 • Tomasz Gacek
 • Piotr Holler
 • Rafał Borcuch
 • Anna Kraj
 • Natalia Bandura
 • Klaudia Barucka
 • Sylwia Błaszczyk-Pasoń
 • Elżbieta Czuczwara
 • Weronika Dziuba
 • Beata Kłyszcz
 • Edyta Konopka
 • Marta Kuncicka
 • Wiesława Machulak
 • Marta Sielska
 • Justyna Skiba-Bubin
 • Małgorzata Szafer
 • Katarzyna Tomczyk
 • Sylwia Wolniewicz
 • Kamila Wyszyńska
 • Magdalena Badowska
 • Dominika Śmieja
 • Bandura Natalia
 • Barucka Klaudia
 • Blasczyk-Pasoń Sylwia
 • Czuczwara Elżbieta
 • Dziuba Weronika
 • Klyszcz Beata
 • Konopka Edyta
 • Kuncicka Marta
 • Machulak Wiesława
 • Sielska Marta
 • Skiba-Bubin Justyna
 • Szafer Małgorzata
 • Tomczyk Katarzyna
 • Wolniewicz Sylwia
 • Wyszyńska Kamila
 • Śmieja Dominika
 • Badowska Magdalena

Kontakt


e-mail: anestezjologia@onkologia.opole.pl

Tel. odcinek pooperacyjny – 77 441 6075

Tel. dyżurka anestezjologów – 77 441 6077