Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi

O nas

W ramach naszego Oddziału wykonywane są zabiegi operacyjne o różnym stopniu trudności głównie w zakresie przewodu pokarmowego oraz piersi. Zajmujemy się też nowotworami skóry, narządów dokrewnych.

Wykonujemy różnego rodzaju zabiegu diagnostyczne – pobieranie wycinków, laparotomię zwiadowcze, laparoskopie zwiadowcze. Na naszym Oddziale zakładane są także dostępy dożylne do podawania żywienia pozajelitowego oraz chemioterapii.

Wykonujemy także zabiegi mało inwazyjne w tym radykalne operacje nowotworów jelita grubego technikami laparoskopowymi. W ostatnich latach znacząco zwiększyliśmy liczbę tych zabiegów. Posiadamy sprzęt do przezodbytniczego i endoskopowego usuwania polipów jelita grubego.
Chirurgia piersi stanowi bardzo ważną część naszej działalności- w tym zabiegi onkoplastyczne ( czyli takie po których pierś jest w jak najmniejszym stopniu zniekształcona) oraz rekonstrukcje piersi. Dzięki wyszkolonej kadrze oraz usprzętowieniu możemy precyzyjnie usuwać niepalpacyjne zmiany piersi a także wykonywać procedury usuwania węzłów wartowniczych.

Chirurdzy onkolodzy zatrudnieni na tutejszym oddziale często biorą udział w kursach szkoleniowych i konferencjach naukowych, dzięki którym mają dostęp do najnowszych informacji medycznych, które później są wykorzystywane w codziennej pracy zabiegowej na oddziale oraz w poradni. Opiekę pielęgniarską sprawuje zespół doskonale wykwalifikowanych pielęgniarek, z których większość jest specjalistkami pielęgniarstwa onkologicznego. Duża grupa pielęgniarek specjalizuje się w również w opiece nad pacjentami ze stomią. Sekretarki medyczne zapewniają raportowanie świadczeń do Narodowego Fundusz Zdrowia oraz wspierają lekarzy w prowadzeniu dokumentacji medycznej.

Zakres świadczonych usług

Zgody na leczenie operacyjne można znaleźć w sekcji Druki do pobrania


 • usunięcie guzów piersi- tumorektomie;
 • usunięcie części piersi – kwadrantektomie;
 • leczenie oszczędzające pierś w przypadkach raka, zabiegi onkoplastyczne;
 • amputacje piersi- amputacje radykalne, proste, toaletowe;
 • rekonstrukcje piersi (jednoczasowe, odroczone, z użyciem endoprotez, ekspanderoprotez, z tkanek własnych- płatem z mięśnia najszerszego grzbietu, płatem TRAM)
 • rekonstrukcje brodawki sutkowej
 • korekta deformacji piersi z użyciem własnej tkanki tłuszczowej sposobem Colemana

 • procedura węzła wartowniczego (SLNB) w raku piersi;
 • procedura węzła wartowniczego w czerniaku skóry
 • chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach;
 • radykalna limfadenektomia szyjna;
 • radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa;
 • radykalna limfadenektomia pachowa;
 • limfadenektomia w raku żołądka,
 • całkowite wycięcie mezorektum – TME w raku odbytnicy

 • usunięcie ślinianek przyusznych, podjęzykowych
 • resekcje dystalnej części przełyku jak i wpustu żołądka
 • resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne resekcje z limfadenektomią jak i resekcje częściowe;
 • operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiplle’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki;
 • operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych ( przerzutowych) zabiegi resekcyjne jak i termoablacja;
 • operacje guzów pęcherzyka żółciowego;
 • operacje jelita grubego – zarówno częściowe resekcje okrężnicy jak również operacje guzów odbytnicy – przednie wycięcie odbytnicy, brzuszno-kroczowe/krzyżowe wycięcie odbytnicy – z zachowaniem zasad Total Mesorectal Excision(TME);
 • przezodbytnicze usunięcie guzów i polipów odbytnicy – TAMIS

 • wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych;
 • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry;
 • leczenie czerniaka skóry – biopsja wycinająca zmian podejrzanych, radykalizacje z procedurą węzła wartowniczego

 • operacje podejrzanych guzów tarczycy
 • operacje w raku tarczycy

 • usunięcie guzów śródściennych żołądka
 • usunięcie guzów jelita cienkiego
 • operacje jelita grubego- usunięcie polipów, odcinkowe resekcje jelita grubego, radykalne
 • resekcje jelita grubego, przednia resekcja odbytnicy
 • brzuszno-kroczowa resekcja odbytnicy

Kadra


 • dr n. med. Tomasz Sachańbiński
 • lek. med. Krzysztof Langner
 • lek. med. Mariusz Władyga
 • lek. med. Jarosław Dziurdź
 • lek. med. Wojciech Redelbach
 • lek. med. Dariusz Morawski
 • lek. med. Robert Janiszewski
 • lek. med. Maciej Idzik
 • lek. med. Maciej Miodoński
 • dr n med. Aleksander Sachanbiński
 • lek. med. Michał Kuboth
 • lek. med. Rafał Czech
 • lek. med. Jakub Kropieniewicz
 • Mariola Trzaska, specjalista pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i chirurgicznego
 • Agnieszka Jazłowiecka, specjalista pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Ewa Domagała, specjalista pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Barbara Woźniakowska, specjalista pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Agnieszka Śliż, specjalista pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Marzena Fąfera, specjalista pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • Sylwia Wójcik, specjalista pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • Ewa Laksy, specjalista pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • Danuta Sordon, specjalista pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • Sylwia Kornaś, specjalista pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • Joanna Fikus, specjalista pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Jadwiga Luks, specjalista pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Justyna Ciąglewicz pielęgniarka
 • Anna Kulawiak pielęgniarka
 • Anna Strzałka pielęgniarka
 • Anna Goj pielęgniarka
 • Małgorzata Nabrdalik
 • Agnieszka Daciuk
 • Joanna Bednarz
 • Elżbieta Daniun
 • Emilia Grala
 • Magdalena Jakimowicz
 • Paulina Majewska
 • Ewa Schemmel
 • Anna Sikora
 • Anna Ziółkowska
 • mgr Joanna Orzęcka
 • mgr Teresa Kowalska-Noga
 • mgr Marta Pieniążek
 • Joanna Kala

Kontakt


Kierownik oddziału
lek. med. Tomasz Sachańbiński : 77 441 6066

Pielęgniarka oddziałowa
Mariola Trzaska : 77 441 6070

Pokój pielęgniarek: 77 441 6072

e-mail: chirurgia@onkologia.opole.pl


Pokój lekarzy: 77 441 6068

Sekretariat: 77 441 6073, 77 441 6198

Pokój pielęgniarek pododdział: 77 441 6071

Wirtualny Spacer

Wejście Główne do budynku

Wejście na Oddział

Gabinet Zabiegowy Pododdziału Chorób Piersi