Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Pracownia brachyterapii

O nas


Pracownia Brachyterapii prowadzi leczenie promieniami  – brachyterapię, polegającą na umieszczaniu źródła promieniowania bezpośrednio w guzie (brachyterapia śródtkankowa) lub w najbliższym jego sąsiedztwie (brachyterapia dojamowa, powierzchniowa) . Taka metoda leczenia  pozwala na podanie wysokiej dawki promieniowania w chorej tkance przy jednoczesnej optymalnej ochronie tkanek zdrowych.

Brachyterapia jest leczeniem miejscowym; dlatego tylko w ściśle określonych sytuacjach klinicznych może być stosowania jako jedyna metoda terapii. Najczęściej stanowi element leczenia skojarzonego z teleradioterapią i/lub chirurgią

Stosowana jest w m.in. nowotworach ginekologicznych (pochwy, szyjki i trzonu macicy, rakach sromu), rakach skóry, piersi i prostaty.

Pracownia Brachyterapii dysponuje nowoczesnym aparatem mikroselektron HDR –  Flexitron ze źródłem irydowym oraz komputerowym systemem planowania leczenia Oncentra Brachy, Oncentra Prostate.

Obecnie w Pracowni prowadzona jest głównie brachyterapia w lokalizacjach ginekologicznych oraz brachyterapia raka skóry. Planowane jest prowadzenie brachyterapii raków piersi i prostaty. Możliwe jest również stosowanie brachyterapii w innych, ściśle określonych lokalizacjach.

Świadczone usługi


Źródło promieniowania umieszcza się bezpośrednio w zmianie nowotworowej lub w jej pobliżu, przy użyciu specjalnych aplikatorów. Właściwe umiejscowienie prowadnic kontrolowane jest przy pomocy metod obrazowania, np. ultrasonografii, tomografii komputerowej.

Dawka promieniowania, jaką pacjent otrzymuje z brachyterapii jest precyzyjnie planowana i obliczana przy pomocy komputerowego systemu planowania leczenia. Celem jest skoncentrowanie dawki promieniowania w guzie, aby skutecznie zniszczyć komórki nowotworowe, przy jednoczesnym uniknięciu uszkodzenia zdrowych narządów sąsiadujących z guzem.

Kadra


Zabiegi brachyterapii wymagają zaangażowania wysokospecjalistycznego zespołu. Brachyterapią w Opolskim  Centrum Onkologii zajmuje się zespół składający się z  lekarzy specjalistów–radioterapeutów, fizyków medycznych,  techników elektroradiologii,  pielęgniarki zabiegowej.


  • dr n. med. Kamila Czerw, specjalista radioterapii onkologicznej

Kontakt


Nr telefonu : 77 441 6026 , 77 441 6056

e-mail: kczerw@onkologia.opole.pl

Wirtualny Spacer

Pracownia Brachyterapii