Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

O nas

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (pok. nr 2) mieści się na wysokim parterze budynku Dyrekcji i Administracji Opolskiego Centrum Onkologii (budynek G).

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wyposażone jest w wysokiej klasy analizatory hematologiczne oraz immunochemiczno-biochemiczny. Na analizatorze immunochemiczno- biochemicznym oznaczane są markery nowotworowe, hormony, witaminy oraz badania biochemiczne. Połączenie tych dwóch podjednostek w jednym analizatorze umożliwia szybsze uzyskanie wyników z niewielkiej ilości materiału- to jest z jednej probówki. Posiadamy również analizator hematologiczny, który poza podstawową morfologią i retikulocytami oznacza płytki krwi innowacyjną metodą przy użyciu fluorescencji przepływowej. Metoda ta umożliwia dokładne i precyzyjne oznaczenie liczby także przy niskich poziomach oraz szybką ocenę niedojrzałych płytek krwi. Ponadto w urządzeniu tym podczas rutynowej analizy morfologii krwi uzyskiwane są hematologiczne parametry stanu zapalnego.

Laboratorium posiada laboratoryjny system informatyczny.

Do pobierania krwi żylnej stosujemy bezpieczny aspiracyjno-próżniowy system zamknięty pobierania krwi.

Dbając o wysoką jakość świadczonych usług Laboratorium prowadzi stałą wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości wyników badań. Ponadto uczestniczy w kontroli jakości zewnątrzlaboratoryjnej, zarówno ogólnopolskiej jak i międzynarodowej uzyskując w nich bardzo dobre wyniki potwierdzone przyznaniem corocznych certyfikatów i zaświadczeń wydanych przez COBJwDL. Prowadzona przez Laboratorium aktywna polityka jakości ma celu zapewnienie wiarygodnych i użytecznych klinicznie wyników badań.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która służy pomocą i chętnie odpowie na Państwa pytania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Świadczone usługi

Pobieranie materiału do badań odbywa się w Punkcie Poboru Krwi mieszczącym się w Nowym Pawilonie Przychodni (budynek H) w pokoju nr 41, tel.: 77 441 6134 oraz w budynku A, pok. nr 4.

Inne badania, w tym badania genetyczne, są pobierane i przekazywane do laboratoriów zewnętrznych.

Badania wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania elektronicznego z Opolskiego Centrum Onkologii oraz odpłatnie na podstawie skierowania spoza OCO lub dyspozycji ustnej pacjenta według cennika obowiązującego w Opolskim Centrum Onkologii.


Cennik badań wykonywanych przez Laboratorium:

L.p. Rodzaj badania Cena (w zł)
1. Pobranie materiału 4
Hematologia
1. Morfologia krwi z rozmazem 5 DIFF 12
2. OB 4
3. Retikulocyty z morfologią 12
Immunochemia
1. AFP 24
2. Beta HCG 25
3. Antygen Ca 125 24
4. Antygen Ca 19-9 25
5. Antygen karcynoembrionalny CEA 23
6. FT3 12
7. FT4 12
8. PSA Total 23
9. PSA wolny 29
10. PSA wskaźnik (wolny PSA/PSA całk.) 52
11. Testosteron 22
12. TSH 12
13. Witamina B12 30
14. Witamina D całk. 50
Biochemia
1. Aminotransferaza alainowa (ALAT) 6
2. Albumina 7
3. Alfa-Amylaza 10
4. Aminotransferaza asparginowa (AspAT) 6
5. Białko całk. 7
6. Bilirubina całk. 7
7. Bilirubina bezpośrednia (związana) 9
8. Cholesterol całk. 6
9. Cholesterol HDL 8
10. Prokalcytonina (PCT) 65
11. CRP 11
12. Fosfaraza zasadowa 6
13. Fosforany nierog. 8
14. GGTP 7
15. Glukoza 7
16. Homocysteina 70
17. Jonogram Na, K, Cl 10
18. Kreatynina 6
19. Kwas moczowy 7
20. LDH 9
21. Magnez 9
22. Mocznik 7
23. Trójglicerydy 8
24. Wapń całk 7
25. Żelazo 9
Koagulologia
1. D-Dimer 25
Opole, 14 listopada 2022 r.

Kadra


  • dr n. med. Agata Pardej – specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Kontakt


laboratorium@onkologia.opole.pl

nr. tel.: 77 441 6149

Wirtualny Spacer

Wejście do Budynku Administracji

Pracownia