Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zakład patomorfologii

O nas


Zakład Patomorfologii jest jednostką diagnostyczną wykonującą badania patomorfologiczne na rzecz Oddziałów Szpitalnych i Poradni Przyszpitalnych Opolskiego Centrum Onkologii.
Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę oraz posiada wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel, dzięki czemu zapewnia wysoką jakość usług.
Jednostka oferuje szeroki zakres usług dotyczących badań histopatologicznych i cytologicznych uzupełnionych o panel barwień dodatkowych, w tym immunohistochemicznych i molekularnych.
Materiały opracowywane są z uwzględnieniem zaleceń Polskiego Towarzystwa Patologów, a wykonywane badania dodatkowe pozwalają na określenie szeregu czynników prognostycznych i predykcyjnych chorób nowotworowych.

Świadczone usługi

 • badania histopatologiczne – badanie materiału tkankowego pobranego od pacjenta polegające na ocenie makroskopowej i mikroskopowej zakończonej rozpoznaniem patomorfologicznym.
 • badania śródoperacyjne (doraźne, intra) – jest wykonywane w trakcie zabiegu operacyjnego z nieutrwalonego materiału tkankowego.
 • badania cytologiczne materiału złuszczeniowego z szyjki macicy- mikroskopowa ocena komórek nabłonka w rozmazie pobranym z tarczy i kanału szyjki macicy.
 • badania cytologiczne materiału uzyskiwanego drogą aspiracji cienkoigłowej – mikroskopowa ocena materiału cytologicznego uzyskanego metodą biopsji cienkoigłowej.
 • badania cytologiczne z płynów z jam ciała – badanie materiału uzyskanego z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, rozmazu, wymazu, wydzieliny, popłuczyn pobranych od pacjenta, polegające na ocenie mikroskopowej.
 • badania histochemiczne – umożliwiają identyfikacje i lokalizację wybranych substancji chemicznych w tkankach oraz śledzenie barwnych reakcji w miejscu ich powstania za pomocą mikroskopu świetlnego.
 • badania immunohistochemiczne – znajdują zastosowanie w diagnostyce różnicowej wielu chorób, szczególnie nowotworów złośliwych. Na podstawie analizy wyników badań immunohistochemicznych możliwe jest określenie (potwierdzenie) histogenezy nowotworu, ustalenie jego pierwotnej lokalizacji, wykrywanie mikroprzerzutów (np. w węzłach wartowniczych), ocena czynników prognostycznych, a także kwalifikacja do leczenia celowanego.
 • SISH (badanie metodą hybrydyzacji wewnątrztkankowej) – Metoda ta znajduje swoje zastosowanie w przypadku konieczności potwierdzania niejednoznacznych wyników oceny ekspresji HER2 w badaniu immunohistochemicznym (wynik określany jako +2) .
 • badanie konsultacyjne – badanie wykonywane przez specjalistę patomorfologa w celu ustalenia lub weryfikacji pierwotnego rozpoznania patomorfologicznego z uwzględnieniem dostępnym danych klinicznych, wyników badań histochemicznych, immunohistochemicznych.

Kadra


 • Kierownik Zakładu: Lek. med. Iwona Morawska
 • lek. med. Ewa Stobiecka
 • dr hab.n.med. Katarzyna Stęplewska
 • mgr Małgorzata Hebda
 • mgr Dominika Skorupa
 • mgr Katarzyna Budziłowicz
 • Jadwiga Smoląg

Kontakt

Godziny pracy zakładu patomorfologii: 7:30 – 14:30
E-mail: Zakladpatomorfologii@onkologia.opole.pl
tel. 77 441 60 64

Wirtualny Spacer