Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zakład radioterapii

Radioterapia onkologiczna to najczęściej stosowana metoda leczenia nowotworów, wykorzystująca w tym celu promieniowanie jonizujące. Może być prowadzona samodzielnie oraz w skojarzeniu z innymi metodami np. chemioterapią.

Niewątpliwym atutem naszego ośrodka jest relatywnie krótki czas oczekiwania na leczenie. W zasadzie wynika on z długości przygotowania planu leczenia. Praktycznie nie mamy kolejek do poradni konsultacyjnej, gdzie kwalifikujemy chorych do radioterapii. Na ogół pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia się do Opolskiego Centrum Onkologii, wyjątkowo następnego dnia. Wszystkie badania związane z diagnostyką onkologiczną oraz zabiegi radioterapii wykonywane są u nas w ośrodku.

Obecnie leczymy naszych pacjentów przy użyciu nowoczesnej linii terapeutycznej firmy Elekta w skład której wchodzą trzy akceleratory do teleradioterapii i urządzenie HDR do brachyterapii. Posiadamy również nieograniczony dostęp do kompletnej diagnostyki obrazowej w postaci badań:

 • tomografii komputerowej RTG;
 • tomografii rezonansu magnetycznego;
 • tomografii PET.


Polega na zastosowaniu akceleratora medycznego elektronów w celu napromieniania zmian nowotworowych promieniowaniem X lub elektronowym, kierowanym z głowicy urządzenia poruszającej się wokół pacjenta w trakcie zabiegu radioterapii.

Wykorzystywana w leczeniu:

 • nowotworów mózgu: zmian pierwotnych jak i przerzutowych,
 • radiochirurgicznym nowotworowych jak i nienowotworowych zmian w mózgu,
 • nowotworów skóry: całego ciała, głowy, klatki piersiowej, kończyn,
 • nowotworów głowy i szyi: krtani, ślinianek, zatok, gardła oraz nosogardła,
 • nowotworów płuc i śródpiersia,
 • radioterapią stereotaktyczną płuca,
 • radiochirurgicznym nowotworów kręgosłupa,
 • nowotworów piersi: po usunięciu całej piersi lub jedynie miejscowej zmiany, jednoczesnym napromienianiu obydwu piersi – gdy są wskazania do takiego leczenia,
 • nowotworów jamy brzusznej: żołądka, nerek,
 • nowotworów ginekologicznych: szyjki macicy, jajnika, pochwy,
 • nowotworów: odbytnicy, jelit i pęcherza moczowego,
 • nowotworów prostaty, z zastosowaniem wszczepianego złotego znacznika.

Do dyspozycji pacjentów, w Opolskim Centrum Onkologii, znajdują się trzy elektronowe akceleratory medyczne, w tym najnowszy oddany do użytku klinicznego w połowie 2019 roku.


Polega na aplikacji źródła emitującego promieniowanie gamma, do jam ciała pacjenta lub w postaci naskórnych aplikatorów.

Wykorzystywana w leczeniu nowotworów:

 • ginekologicznych,
 • przełyku,
 • płuca,
 • skóry.

Do dyspozycji pacjentów, w Opolskim Centrum Onkologii, znajduje się urządzenie HDR uruchomione w 2020 roku.


Specjaliści radioterapii onkologicznej:

 • lek. med. Lidia Czopkiewicz – kierownik Zakładu Radioterapii
 • lek. med. Kamilla Polednia – Jabłońska – z – ca kierownika Zakładu Radioterapii
 • dr n. med. Kamila Czerw – kierownik Pracowni Brachyterapii
 • lek. med. Piotr Tokar
 • lek. med. Anna Świercz
 • lek. med. Małgorzata Mączko
 • lek. med. Beata Serwa
 • lek. med. Kornel Pawlak
 • lek. med. Magda Garbacz
 • lek. med. Aleksandra Sobczyk – Smerczyńska
 • lek. med. Karolina Popiołek
 • Małgorzata Lubieniecka – Kierownik Zespołu Techników
 • Jolanta Topolnicka
 • Ewa Sowa
 • Elżbieta Jasinowska
 • Katarzyna Boska
 • Ewa Sozańska
 • Anita Samek
 • Alicja Czubała – Mach
 • Sebastian Zalwert
 • Magdalena Molińska
 • Elżbieta Błaszkiewicz
 • Barbara Pierzchała
 • Katarzyna Kolat
 • Małgorzata Otremb
 • Gerard Gonschior
 • mgr Beata Wróbel

Sekretariat Zakładu Radioterapii – tel. 77 441 60 50

e-mail: zrt@onkologia.opole.pl

zrt-lekarze@onkologia.opole.pl

Wirtualny Spacer

Wejście do Zakładu Radioterapii

Zakład Radioterapii

Akcelerator

Pracownia Hipertermii

Tomograf Zakładu Radioterapii