Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

ZAKAZ ODWIEDZIN

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo naszych
pacjentów, od dnia 24.11.2023 r. wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin.

Jednocześnie informujemy, że dopuszcza się odwiedziny w sytuacjach nadzwyczajnych
takich jak :

  • nagłe pogorszenie stanu zdrowia Pacjenta,
  • konieczność udziału Pacjenta w sprawach urzędowych,
  • chęci skorzystania z posługi duszpasterskiej,
  • innych, bardzo ważnych sprawach życiowych pod warunkiem uzyskania zgody Ordynatora/Kierownika oddziału, a w przypadku jego nieobecności lekarza dyżurnego oddziału.

Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie
szpitala :

  • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów grypopodobnych
  • osoba odwiedzająca musi posiadać na twarzy maseczkę zakrywającą nos i usta,
  • osoba odwiedzająca musi, przed wejściem na oddział, zdezynfekować ręce,
  • zakaz siadania na łóżku chorego

Paczki dla Pacjentów można przekazywać codziennie