Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Doposażenie Zakładu Radioterapii – wymiana akceleratorów

Wysokoenergetyczny linowy akcelerator medyczny dla Zakładu Radioterapii OCO. Jest to urządzenie dedykowane do leczenia onkologicznego przy użyciu wiązek promieniowania fotonowego lub elektronowego. Akcelerator ten posiada bardzo precyzyjny i szybki kolimator wiązek promieniowania wyposażony w 160 listków (osłon wykonanych ze stopu wolframu). Posiada on również wiązki promieniowania X o wysokiej mocy dawki. Akcelerator posiada system obrazowania wiązką stożkową ang. CBCT oraz system dozymetrii portalowej. Precyzja realizacji radioterapii jest również gwarantowana poprzez zastosowanie w tym akceleratorze stołu korekcji ułożenia pacjenta, który koryguje przesunięcie i rotację pacjenta przed każdą frakcją terapeutyczną. Akcelerator ten również zawiera wyposażenie z zakresu dozymetrii
i system bramkowania oddechowego dla pacjentów leczonych z powodu nowotworów piersi i płuc. Tak skonfigurowany akcelerator zapewnia pełną integrację z linią terapeutyczną zainstalowaną w Zakładzie Radioterapii OCO i pozwala na prowadzenie radioterapii klasycznej jaki stereotaktycznej wszystkich lokalizacji nowotworów.