Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Raka Piersi

Rak nie może czekać

Od 2016 r. w Opolskim Centrum Onkologii działa wielodyscyplinarny zespół zajmujący się diagnostyką i leczeniem kobiet chorych na raka piersi. W skład tego zespołu wchodzą lekarze specjaliści (chirurdzy, radiolodzy, patolodzy, onkolodzy kliniczni, radioterapeuci) a także pielęgniarki onkologiczne, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz sekretarki medyczne. Celem zespołu jest zapewnienie skoordynowanej wielospecjalistycznej opieki wszystkim kobietom, które zgłaszają się do OCO z podejrzeniem lub potwierdzonym rozpoznaniem raka piersi. OCO jest jedynym w województwie opolskim ośrodkiem realizującym taką skoordynowana opiekę.

Leczymy ok. 400 chorych rocznie. Wyróżnia nas kompaktowość. Cały proces diagnostyki i leczenia odbywa się w jednym szpitalu, chora ma jedną, wspólną dla wszystkich lekarzy dokumentację medyczną. W każdym momencie lekarz może sięgnąć do wszystkich istotnych informacji z wcześniejszych etapów leczenia. Leczymy także chore spoza naszego województwa.

Pracujemy w oparciu o zalecenia polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (m. in. PUO, PTOK, PTChO, PTRO, PSPO, ESMO, NCCN).

Świadczone usługi


Badanie piersi przeprowadzane jest w gabinecie lekarskim z zapewnieniem intymności i poszanowaniem prywatności pacjenta.
Pacjentka poproszona jest o rozebranie się od pasa w górę.
Badanie lekarskie składa się z oglądania i badania palpacyjnego.

Oglądanie:

W pierwszej kolejności lekarz ogląda piersi. Ocenia zarys i symetrię piersi. Może poprosić o uniesienie rąk powyżej głowy. Zwraca uwagę i doszukuje się wszelkich:

  • wciągnięć skóry, wciągnięć brodawki,
  • zaczerwienień, pogrubień
  • owrzodzeń, nacieków
  • guzków na skórze sutka.

Badanie palpacyjne:

Badanie palpacyjne przeprowadzane jest w dwóch pozycjach: stojącej (siedzącej) i leżącej.
Na początku pacjentka badana jest na siedząco, lub stojąco, z rękoma opuszczonymi wzdłuż tułowia lub z rękami na biodrach. Taka pozycja umożliwia badanie węzłów chłonnych pachowych. Lekarz palcami bada doły pachowe i sprawdza czy obecne są powiększone węzły chłonne.
Następnie palcami uciskając piersi pomiędzy kciukiem a pozostałymi palcami ręki lekarz uciska piersi miejsce przy miejscu w poszukiwaniu guzów, zgrubień.
W dalszej kolejności bada okolicę nad obojczykiem w poszukiwaniu ewentualnych powiększonych węzłów chłonnych. Jeżeli pacjentka zgłasza wyciek z brodawki, lekarz może poprosić badaną o jej uciśnięcie lub zrobić to sam.
Następnie pacjentka jest proszona o położenie się na kozetce, z ręką po stronie badanej ułożonej za głową. Lekarz przesuwa płasko ułożoną rękę po całej piersi, lekko uciskając ją ku klatce piersiowej w poszukiwaniu ewentualnych zmian.
Zawsze badane są całe piersi a nie tylko wskazana przez pacjentkę lub lekarza kierującego zmiana piersi. W przypadku wątpliwości i trudności w ocenie lekarz może poprosić o badanie w innym ułożeniu. Jeżeli pacjentka jest niepełnoletnia badanie przeprowadzane jest w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

W procesie diagnostyki korzystamy z nowoczesnej aparatury do badań ultrasonograficznych (USG), mammografu cyfrowego (MMG) oraz rezonansu magnetycznego (MR) wykonywanych w pracowniach diagnostyki obrazowej. Wykonujemy biopsje aspiracyjne cienkoigłowe, biopsje gruboigłowe, także pod kontrolą obrazu USG czy MR oraz biopsje mammotomiczne. Pobrany materiał jest oceniony przez histopatologa w ciągu zaledwie kilku dni.

Wszystkie chore na raka piersi są konsultowane w Poradni Genetyki Onkologicznej. W uzasadnionych przypadkach wykonywane są badania genetyczne.
U części chorych wyniki tych badań mają wpływ na wybór najlepszego leczenia.

Pacjentki leczone w Opolskim Centrum Onkologii objęte są leczeniem systemowym w Klinice Onkologii z Odcinkiem Dziennym. Stosujemy wszystkie leki refundowane w Polsce i mamy pełny dostęp do leczenia w ramach programów lekowych NFZ. Szpital uczestniczy także w międzynarodowych badaniach klinicznych zapewniając wielu chorym dostęp do najnowocześniejszych i niedostępnych poza badaniami terapii.

Poradnia onkologii klinicznej

Klinika Onkologii

Pokój relaksacyjny

Kobiety poddane chemioterapii mogą korzystać z systemy chłodzenia skóry głowy, który zmniejsza ryzyko wypadania włosów.

W przypadku problemów z dostępem do naczyń żylnych zakładamy „porty naczyniowe”.

Gabinet zabiegowy chłodzenia skóry głowy

Czepek chłodzący

Zabieg chłodzenia skóry głowy

Nawet chore obciążone poważnymi schorzeniami internistycznymi, w podeszłym wieku, czy ze współistniejącymi innymi nowotworami są u nas leczone z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa. Prowadzimy poradnictwo w zakresie zachowania płodności po leczeniu onkologicznym i współpracujemy z bankiem komórek rozrodczych. Prowadzimy także leczenie kobiet ciężarnych chorych na raka piersi.

W Opolskim Centrum Onkologii na Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem chorób piersi wykonujemy pełne spektrum zabiegów chirurgicznych – zabiegi oszczędzające pierś i pachowe węzły chłonne (biopsje węzłów chłonnych wartowniczych) oraz zabiegi rekonstrukcji piersi – jedno-czasowe i odroczone. Z roku na rok zmniejsza się liczba kobiet poddanych radykalnej amputacji, a wzrasta liczba poddanych zabiegom oszczędzającym i rekonstrukcyjnym. Jest to możliwe dzięki temu, że coraz więcej kobiet zgłasza się do nas w bardzo wczesnym stadium choroby. W Opolskim Centrum Onkologii działa również ośrodek badań profilaktycznych.

Sala pooperacyjna

Sala operacyjna

Pacjentki objęte są kompleksową opieką przed i po operacyjną w nowoczesnej poradni chorób piersi.

Nowoczesna aparatura na bloku operacyjnym

Gabinet zabiegowy poradni chorób piersi

W Opolskim Centrum Onkologii został otwarty Pododdział Chorób Piersi na którym pacjentki objęte są troskliwą i profesjonalną opieką medyczną. Osoby tam leczone mogą korzystać z dwóch komfortowych sal chorych z węzłami sanitarnymi.

Sala chorych

Chore wymagające radioterapii odbywają takie leczenie w nowoczesnym, znakomicie wyposażonym Zakładzie Radioterapii.

Zakład radioterapii

Akcelerator do naświetlań