Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Chorób Piersi to miejsce w którym przyjmowane są Panie a także Panowie którzy chcą profilaktycznie zbadać piersi.

W Poradni przyjmowane są osoby u których wykryto zmiany w piersi wymagające dalszej diagnostyki i leczenia.
Do Poradni Chorób Piersi trafiają kobiety po przesiewowym badaniu mammograficznym wymagające dalszej diagnostyki, uzupełnienia badań lub zaplanowania leczenia.

Lokalizacja oraz godziny otwarcia

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi działa w 3 gabinetach:

 • gab. B022 – czynny w dni robocze w godzinach 8:00 – 12:00,
 • gab. B023 (opatrunkowy) – czynny w godzinach 8:00 – 12:00, dla potrzeb realizacji planowanych zabiegów opatrunków w warunkach ambulatoryjnych,
 • gab. B020 – czynny we wtorki w godzinach 11:00 – 18:00 oraz w pozostałe dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.

W ramach Poradni Profilaktyki Chorób Piersi działa poradnia konsultacyjna Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Raka Piersi (BCU – Breast Cancer Unit).
Poradnia działa w środy w godzinach 12:00 – 13:00.

Świadczone usługi

 • badanie lekarskie piersi
 • porady dotyczące diagnostyki i leczenia chorób piersi
 • interpretacja dostarczonych badań
 • zlecenia oraz interpretacja badań obrazowych piersi w tym: mammografii, ultrasonografii piersi, tomosyntezy piersi, mammografii spektralnej, rezonansu magnetycznego piersi
 • planowanie diagnostyki inwazyjnej zmian w piersiach pod kontrolą badań obrazowych- biopsji cienko i gruboigłowej, wspomaganej próżniowo
 • wykonywanie diagnostycznych biopsji cieńko i gruboigłowych oraz wspomaganych próżniowo
 • zaplanowanie badań wymaganych do rozpoznania oraz określenia zaawansowania choroby nowotworowej
 • wydawanie oraz interpretacja wyników biospji
 • informacje na temat zakresu i rodzaju leczenia chirurgicznego chorób piersi
 • zakładanie karty DILO / Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Kontakt

Rejestracja: 77 441 6007-08
Koordynator Poradni (kontakt w razie dodatkowych pytań): 734 412 296
E-mail: kjanoszka@onkologia.opole.pl

Kadra

Specjaliści chirurgii onkologicznej

 • Tomasz Sachańbiński
 • Aleksander Sachanbiński
 • Krzysztof Langner
 • Mariusz Władyga
 • Robert Janiszewski
 • Jarosław Dziurdź
 • Maciej Miodoński
 • Maciej Idzik
 • Wojciech Redelbach
 • Dariusz Morawski

Kadra pielęgniarska

 • Sylwia Wójcik
 • Agnieszka Daciuk
 • Anna Strzałka
 • Marzena Fąfera

Sekretarki medyczne

 • mgr Kornelia Janoszka
 • Anna Kwiatkowska-Janik

Specjaliści chirurgii ogólnej

 • Rafał Czech
 • Michał Kuboth

Koordynator Poradni Chorób Piersi

 • mgr Kornelia Janoszka

Wirtualny Spacer

Wejście do Pawilonu Przychodni

Poczekalnia Pawilonu Przychodni

Wejście do Poradni