Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Pomoc psychologiczna

W Naszym ośrodku zatrudnionych jest dwóch psychologów:

mgr Anna Łabińska psycholog: – psychoonkolog
mgr Magdalena Palińska-Garbacz psycholog: – psychoonkolog

W ramach opieki nad pacjentami chorującymi onkologicznie, którzy korzystają z usług naszego ośrodka, oferujemy szereg form pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Pomoc, która jest kierowana zarówno do pacjentów, jak również osób im bliskim, może być prowadzona w trybie indywidualnych spotkań oraz pracy w grupie.

Indywidualne formy pomocy psychologicznej opierają się na bieżącej ocenie potrzeb danego pacjenta. Oferujemy wsparcie psychologiczne na wszystkich etapach procesu diagnostycznego i leczenia, poradnictwo psychologiczne, prowadzimy psychoedukację adresowaną do pacjentów oraz ich rodzin. Współpracując z fundacjami i organizacjami działającymi na rzecz pacjentów, udostępniamy bezpłatne materiały edukacyjne. Opierając się na holistycznym podejściu w pracy z drugim człowiekiem, korzystamy z wielu teorii i metod.

Proponujemy następujące formy pomocy:


Wsparcie psychologiczne pacjenta – Spotkania indywidualne z psychologiem o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym, dopasowane w sposób spersonalizowany do bieżących potrzeb, w oparciu o aktualny stan wiedzy psychologicznej, psychoonkologicznej i terapeutycznej.
Wsparcie psychologiczne dla rodziny pacjenta – Spotkania małżeństw lub członków rodziny pacjenta z psychologiem. Osoby bliskie mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego w takim samym zakresie, co pacjenci korzystający z usług naszego szpitala
Interwencja kryzysowa – Doraźna pomoc psychologiczna dla osób, które dowiadują się o diagnozie choroby nowotworowej lub znajdują się w innym kryzysowym momencie jej przebiegu.
Interwencja w kryzysie – jedna z form pomocy psychologicznej skoncentrowana na problemie. Takim momentem kryzysowym jest informacja o diagnozie choroby nowotworowej. W trakcie kontaktu terapeutycznego pacjentka konfrontuje się z problemem oraz wspólnie z terapeutą podejmuje próby jego rozwiązania.
Muzykoterapia z relaksacją – Zajęcia w grupie dla pacjentów hospitalizowanych, leczonych w trybie hostelowym i ambulatoryjnym na każdym etapie zdrowienia oraz rodzin. W trakcie spotkania pacjenci doświadczają treningu relaksacji i wizualizacji, jak również uczestniczą w ćwiczeniach terapeutyczno-aktywizujących przy użyciu instrumentów muzycznych. Charakter zajęć jest dopasowany do potrzeb konkretnej grupy.

Kontakt


Opolskie Centrum Onkologii
ul. Katowicka 66a
Budynek Zakładu Radioterapii, poziom -1
tel. (77) 441 60 49

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.