Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Profilaktyczna kolonoskopia

Profilaktyczne badanie kolonoskopowe wykonane w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego jest świadczeniem gwarantowanym, finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do udziału w badaniu nie jest wymagane skierowanie.

Kryteria kwalifikacji do programu – osoby w wieku:

  • 50-65 lat;
  • 40-49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego;

Kryteria wyłączenia:

  • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego;
  • Kolonoskopia wykonana w ostatnich 10 latach.

Kolonoskopia jest badaniem, podczas którego lekarz może dokładnie obejrzeć jelito od środka. Pozwala wykryć zmiany i podjąć szybko leczenie. W zależności od wskazań medycznych badanie może być przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym lub znieczuleniu ogólnym. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito – dokładna instrukcja będzie udzielona po ustaleniu terminu badania.

Dostęp do badania w znieczuleniu ogólnym (sedacji) przysługuje pacjentom:

– po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,

– po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości,

– świadczeniobiorcom, którzy zgłaszają u świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania.

Na kolonoskopię przesiewową można się zgłaszać:

telefonicznie od poniedziałku do piątku od 08:00-14:00

pod numerem tel. 606 419 886 lub osobiście w Rejestracji Głównej.

Kwalifikację do programu przeprowadza się poprzez wypełnienie ankiety.

Ankieta Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego, NFZ

Podczas rejestracji zostaną przekazane informacje dotyczące przygotowania do badania oraz jego przebiegu. W rejestracji wydawany jest preparat do przygotowania wraz z instrukcją stosowania, oraz możliwość wypełnienia ankiety (będącej jednocześnie skierowaniem).

Prosimy o wydrukowanie ankiet ze strony internetowej OCO w Opolu i wypełnienie przed wizytą

w Rejestracji.

Dokumenty do pobrania:

  1. ankieta dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego
  2. informacja dla pacjentów
  3. schemat przygotowania dla Pacjentów
  4. ankieta anestezjologiczna
  5. świadoma zgoda na zabieg endoskopowy