Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Profilaktyka Raka Piersi

Program Profilaktyki Raka Piersi (skryning mammograficzny)

Opolskie Centrum Onkologii realizuje Program Profilaktyki Raka Piersi w ramach umowy z NFZ.

Kto może skorzystać z programu

Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać kobiety w wieku 45-74 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniające jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
  • nie miały wykonanej mammografii w ciągu 12 miesięcy, które po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT),
  • nie miały wykonanej mammografii w ciągu 12 miesięcy, które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu.

Z programu nie skorzystają kobiety, które są objęte:

  • „Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” na etapie „Nadzór i badania diagnostyczne” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • „Kompleksową opieką onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej.

Badanie mammograficzne jest bezpłatne i nie wymaga skierowania.

Należy wypełnić „Ankietę kwalifikującą do Programu Profilaktyki Raka Piersi” dostępną w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej lub pobrać ze strony.

Na badanie przesiewowe należy zabrać: dowód osobisty i zdjęcia z poprzednich badań mammograficznych lub płytkę CD. Wydanie wyniku nastąpi w ciągu 15 dni roboczych od daty wykonania badania.

ANKIETA KWALIFIKUJĄCA DO PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – plik do pobrania


Mammografia przesiewowa wykonywana jest we wtorki od 8:00 do 18:00 oraz w pozostałe dni robocze od 8:00 do 15:00.

We wtorki prosimy pacjentki o stawienie się na badanie najpóźniej do godziny 17:30 ze względu na konieczność wypełnienia ankiety przed badaniem.

Panie, które ukończyły 74 lata i nie są już objęte Programem wczesnego wykrywania raka piersi, powinny pozostać pod kontrolą Poradni Profilaktyki Chorób Piersi.

Na wizytę do Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu ul. Katowicka 66A, można umówić się telefonicznie;
tel. 77/ 441 60 07 lub 77/ 441 60 08

Wizytę należy zaplanować przynajmniej raz w roku!

Zachęcamy Panie do samobadania piersi, które należy wykonywać co miesiąc, najlepiej w ten sam dzień każdego kolejnego miesiąca.

Drogie Panie, samobadanie zajmuje zaledwie kilka minut, przeprowadzać je należy co miesiąc, 2-3 dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego. Badanie należy wykonywać, w miarę możliwości, według jednakowego schematu przedstawionego poniżej.

7 kroków do zdrowych piersi

Nie każdy guzek lub stwardnienie jest rakiem. W większości przypadków są to zmiany łagodne: włókniaki, torbiele lub stany pozapalne.

Wczesne wykryty nowotwór piersi jest uleczalny.

Jeśli zauważysz coś niepokojącego zgłoś się do lekarza, nie czekaj !

Rejestracja w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu –  nr telefonu 77 441 6007 lub 441 6008,
czynna w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 7:25 do 15:00 we wtorki: od 7:25 do 18:00

Program Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy – pracownie stacjonarne
Nazwa świadczeniodawcyAdres miejsca realizacji świadczeńNumer telefonu
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźluul. 24 Kwietnia 7
47-200 Kędzierzyn-Koźle
77 40 62 527
Centrum Zdrowia w Opolu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościąul. Budowlanych 4
45-202 Opole
77 45 38 462
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Opolskie Centrum
Onkologii im.prof. T.Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A
45-060 Opole
77 44 16 008      
77 44 16 007
Nyski Ośrodek Onkologii „Onkovit” Sp. z o.o.ul. Marii Rodziewiczówny 34
48-300 Nysa
77 43 32 486
Ac Artimex
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Plac Gwardii Ludowej 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle
77 48 10 592

Program Profilaktyki Raka Piersi – etap pogłębionej diagnostyki
Nazwa świadczeniodawcyAdres miejsca realizacji świadczeńNumer telefonu
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźluul. 24 Kwietnia 7
47-200 Kędzierzyn-Koźle
77 40 62 527
Centrum Zdrowia w Opolu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościąul. Budowlanych 4
45-202 Opole
77 45 38 462
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Opolskie Centrum
Onkologii im.prof. T.Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A
45-060 Opole
77 44 16 008       
77 44 16 007
Nyski Ośrodek Onkologii „Onkovit” Sp. z o.o.ul. Marii Rodziewiczówny 34
48-300 Nysa
77 43 32 486

Dane o realizacji programów – NFZ

Objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi z podziałem na gminy

Opinia Centralnego Ośrodka Koordynującego z dnia 06.04.2023r. ws. koincydencji czasowej wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego w postaci powiększonych węzłów chłonnych, po szczepieniu przeciwko Covid-19 z diagnostyką i leczeniem nowotworu piersi.

W obecnie obowiązujących wytycznych dot. kwalifikacji do udziału w badaniach profilaktycznych, szczepienie przeciwko Covid-19 nie stanowi przeciwwskazania do badania mammograficznego (w tym do profilaktycznej mammografii). Aby zminimalizować błędy diagnostyczne związane z interpretacją obrazów mammograficznych w grupie pacjentek, które w krótkim czasie przed wykonaniem mammografii  przyjęły szczepienie przeciwko Covid-19, rekomendujemy, aby informacja o tym fakcie była pozyskiwana już na etapie zapisu na badanie, np. w Ankiecie dla kobiet objętych populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersiTakie działanie umożliwi odpowiednie dobranie terminu profilaktycznej mammografii oraz wykluczy problemy związane z brakiem możliwości jednoznacznej interpretacji wyniku badania. Ponadto, sugerujemy zaplanowanie badań przesiewowych w ramach profilaktyki raka piersi, przed pierwszą dawką szczepionki przeciwko Covid-19 lub 4-6 tygodni po drugiej/kolejnej dawce szczepionki. Powiększenie węzłów chłonnych po szczepieniu może utrzymywać przez wiele tygodni, dlatego zalecamy nie odwlekać badań profilaktycznych zbyt długo.