Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

 Doposażenie zakładu radioterapii

W związku z realizacją umowy nr 1/6/31/2021/69/1209 zawartej z Ministrem Zdrowia na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.  Doposażenie zakładów radioterapii zakupiono:

  1. Nową wersję systemu planowania radioterapii (upgrade) wraz z niezbędnym sprzętem
  2. Dodatkowe funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 699 859,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 808 960,00 zł