Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Poprawa jakości diagnostyki obrazowej

Projekt

Poprawa jakości diagnostyki obrazowej w celu zwiększenia efektywności leczenia nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Cel projektu

Poprawa dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki chorób nowotworowych

Beneficjent

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu