Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Epidemiologia

Przedstawiono wybrane dane z roku 2011, które są częścią Biuletynu Nowotwory Złośliwe w 2011 roku w województwie opolskim. Autorem przedstawionych danych jest dr.n.med Kazimierz Drosik konsultant wojewódzki z dziedziny onkologii klinicznej.

  • Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2011 u mężczyzn:
    W 2011 roku zarejestrowano łącznie 1962 nowe zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn mieszkających na terenie województwa opolskiego (w roku 2010 – 1936). Najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn jest nadal nowotwór płuca. Zachorowalność na tę chorobę stanowi 20,13% wszystkich nowych zachorowań, a surowy i standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosi odpowiednio 80,4 i 49,7 (zachorowań na 100 tys.; w roku 2010 odpowiednio 18,6%; 73,1 i 46,9). Kolejne pod względem częstości zachorowań są nowotwory jelita grubego (łącznie 13,71 % – niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 2010), gruczołu krokowego (10,75% – wzrost), skóry (9,79% – minimalny spadek), pęcherza moczowego (7,9% – stabilizacja) oraz żołądka (4,38% – spadek).
  • Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2011 u kobiet:
    W roku 2011 zarejestrowano 2024 nowe zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie opolskim (w roku 2010 – 1797). Najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet jest nadal nowotwór piersi, który stanowi już 22,2% wszystkich nowych zachorowań (w roku 2010 – 20,9%). Współczynniki surowy i standaryzowany wyniosły odpowiednio 85,6 i 50,2 (w roku 2010 odpowiednio 71,4 i 42,0). Kolejnymi nowotworami pod względem częstości są nowotwory: skóry (12,2%; w roku 2010 – 11,1%), jelita grubego (łącznie 10,08%), płuca (8,35%), trzonu macicy (6,87%), jajnika (5,24%) i szyjki macicy (4,15%).

Kompletne dane dotyczące epidemiologii w województwie opolskim znajdziecie państwo w Biuletynie Nowotwory Złośliwe w 2011 roku w województwie opolskim w zakładce Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów

Aby uzyskać dostęp do internetowej wersji biuletynu należy skopiować poniższy adres: